Tinh bàn Huyền Không Phi Tinh

Năm nhập trạch: Hướng nhà:
Lưu niên:
Tinh bàn của nhà Hướng Nam 2/3 - Ngọ/Đinh (172.5-202.5 độ) Tọa Bắc 2/3 - Tý/Quý | Năm nhập trạch: 2004-2023
N
TN
T
TB
B
ĐB
Đ
ĐN
374
838
156
265
483
611
729
947
592